Privacy Statement

HACCP APP respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website.
Als u via een formulier op deze website contact met ons opneemt, bijvoorbeeld om een afspraak te maken voor meer informatie of een product te bestellen, dan verschaft u ons persoonlijke informatie. Deze persoonlijke informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen.
Wij verstrekken deze informatie niet zonder toestemming aan derden, behalve wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek.

 

Privacy statement

HACCP APP respects the privacy of all users of its website.
If you contact us through a form on this website, for example to make an appointment to obtain more information or to buy a product, you provide us with personal information. We will treat this personal information confidential and will only make use of such information to comply with your request. Except for the purpose of providing you with the services you require, we will not disclose your personal information to any third party without your prior consent.

 

Cookies

We maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand die op uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat we onze website en diensten gebruiksvriendelijker en beter voor u kunnen maken.
De cookies accepteert u door op ‘OK’ in de cookiebanner te klikken. U kunt cookies van uw computer verwijderen. Hetzij automatisch bij het sluiten van uw browser programma of handmatig.

We use cookies. A cookie is a simple, small and temporary file that is stored on your computer. Cookies ensure that we can make our website and services more user-friendly and better for you.
You accept the cookies by clicking on ‘OK’ in the cookie banner. You can delete cookies from your computer. Either automatically when closing your browser program or manually.