NVWA
Redenen voor een bedrijf om zich te houden aan de HACCP wetgeving: 1. Bescherming van de volksgezondheid 2. Continuïteit van je bedrijf op lange termijn 3. Je krijgt inzicht en overzicht in je bedrijfsprocessen 4. Het is een onderdeel van je gastvrijheidsformule 5. Positieve imago van de horecabranche behouden 6. Het is een wettelijke verplichting NVWA = Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Bevoegdheden van de controleurs van de NVWA: Onaangekondigde controles Ter plaatse onderzoeken en monsters nemen Inzien en kopiëren van administratie Boetes opleggen aan overtreders → lik-op- stuk beleid
Prioriteiten van de controleurs NVWA: Hebben ondernemer en medewerkers voldoende kennis? Wordt deze kennis ook toegepast in het bedrijf? Controleert ondernemer de HACCP processen? Wordt er hygiënisch gewerkt? Hoe staat het met de persoonlijke hygiëne van de medewerkers?
© Copyright HACCP APP
NVWA
Redenen voor een bedrijf om zich te houden aan de HACCP wetgeving: 1. Bescherming van de volksgezondheid 2. Continuïteit van je bedrijf op lange termijn 3. Je krijgt inzicht en overzicht in je bedrijfsprocessen 4. Het is een onderdeel van je gastvrijheidsformule 5. Positieve imago van de horecabranche behouden 6. Het is een wettelijke verplichting NVWA = Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Bevoegdheden van de controleurs van de NVWA: Onaangekondigde controles Ter plaatse onderzoeken en monsters nemen Inzien en kopiëren van administratie Boetes opleggen aan overtreders → lik-op- stuk beleid
Prioriteiten van de controleurs NVWA: Hebben ondernemer en medewerkers voldoende kennis? Wordt deze kennis ook toegepast in het bedrijf? Controleert ondernemer de HACCP processen? Wordt er hygiënisch gewerkt? Hoe staat het met de persoonlijke hygiëne van de medewerkers?
© Copyright HACCP APP