HACCP APP INFO

FAQ

Een veelgestelde vraag is of onze App(licatie) te downloaden is in een app-store. Het antwoord is Nee. De applicatie staat gewoon online. Net als bijvoorbeeld eBoekhouden
Wij maken een account voor u aan en zorgen dat de locatie of locaties zijn aangemaakt en daarna kunt u inloggen via deze website.

De App(licatie) is te gebruiken op Computer, Laptop, Tablet en Smartphone.

Voor zowel Windows als Apple.

De basis structuur

U kunt onze HACCP applicatie met meerdere locaties gebruiken. Per locatie kunt u afdelingen gebruiken. (als dat nuttig is)

 • 1 of meerdere afdelingen koppelt u aan een medewerker.
 • Per locatie/afdeling legt u hygiëneitems en opslagitems vast.
 • De HACCP acties filtert u dan op afdeling. Wel zo handig en overzichtelijk.

De applicatie is te gebruiken op uw computer/laptop, tablet & smartphone.

Geldt voor zowel Windows als Apple.

 

De applicatie maakt gebruik van een rechtenstructuur.

 • Management (…alle locaties en toegewezen afdelingen)
 • Coördinator/Regio manager (…de toegewezen locaties en afdelingen)
 • Medewerker (…alleen de toegewezen locatie(s) en afdeling(en))
 • Auditor (…alleen leesrechten)

Meer dan voedselveiligheid

De HACCP applicatie biedt meer dan alleen de mogelijkheid om HACCP registraties te doen.

Je legt ook eenvoudig al je relaties en dus ook je leveranciers vast én je plaatst je ‘niet vergeten’ notities (To- Do’s dus) én je legt al je contracten vast met vervaldatum en kosten én je hebt je eigen kennisdatabase oftewel Wiki. Hier plaats je alle informatie die belangrijk voor je is, zoals recepten, allergenen info enz enz…

Bij ieder hygiëne item (een item dat onderhoud/schoonmaak nodig heeft) plaats je nuttige informatie én documenten én weblinken.

De HACCP APP biedt het volgende:

HACCP Registraties

 • Ontvangsten
 • Temperatuur & Opslag
 • Bereiden & Koelen
 • Borging & Derving
 • Temperatuur van producten
 • Hygiëne planning

De HACCP APP wordt als abonnement geleverd.

Een abonnement kost u € 4.95 per maand exclusief btw.
Wij factureren per kwartaal € 14.85.

U sluit een kwartaalcontract af.

Zonder opzeggen wordt het contract automatisch met een kwartaal verlengd.

De opzegtermijn is 1 maand voor afloop van een kwartaal contract.

Nadat wij uw bestelling hebben ontvangen maken wij zo snel mogelijk uw account aan en informeren u daarna direct. Wij installeren de applicatie voor u.

Wij gaan er van uit dat wij u binnen 24 uur uw definitieve accountgegevens kunnen e-mailen.

 

EXTRA in de Applicatie

Relatiebeheer | NAW+
Leveranciers voor de ontvangsten registratie
Niet vergeten vastleggen (To-Do)
Contracten/Verzekeringen vastleggen met vervaldatum en kosten
Wiki voor het opbouwen van een eigen kennis database
Wiki met eigen categorieën
Weblinken
Bij de hygiëne items kunt u ook vastleggen hoe e.e.a. onderhouden/schoongemaakt moet worden. Per hygiëne item legt u de frequentie vast. (dag, week, maand, kwartaal)

Uw account vult u ‘eenmalig’ met standaard basis stamgegevens zoals:

 • Hygiëne items – per frequentie
 • Opslag items • Processen
 • Producten
 • Productgroepen

Voordat u met de applicatie gaat werken plaatst u dus eerst deze stamgegevens. In de help vindt u voorbeelden via een te downloaden spreadsheet.

 

 

Rapportages

De gebruiker met management rechten kan eenvoudig van alle registraties de gegevens opvragen en ook exporteren naar bijvoorbeeld Excel.

Ook bij meerdere locaties kan de gebruiker met management rechten alle gegevens opvragen. Belangrijk is wel dat de locaties en afdelingen ook zijn toegewezen aan de betreffende gebruiker.

Voor het toegang geven tot het systeem bij een controle maakt u eenvoudig een gebruiker aan en geeft die gebruiker de rechten ‘Auditor’. (dit zijn alleen lezen rechten) Ook hier geldt dat deze gebruiker alleen gegevens kan inzien van de locaties en afdelingen waarvoor een koppeling is gemaakt met deze gebruiker.

 

 

De 7 basisprincipes van HACCP

Een eigen voedselveiligheidsplan opstellen? Hou dan rekening met de 7 basisprincipes van het voedselveiligheidssysteem HACCP.

 • Inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.
 • Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast. Dit zijn punten in het proces waar het risico kan worden voorkomen, geëlimineerd of tot een aanvaardbaar niveau kan worden teruggebracht.
 • Geef per CCP de kritische grenzen aan.
 • Stel vast hoe de CCP’s bewaakt worden.
 • Leg de correctieve acties vast per CCP. Correctieve acties zijn nodig wanneer de monitoring aangeeft dat het CCP niet wordt beheerst. De correctieve acties kunnen nodig zijn op het product en/of het proces en moeten leiden tot herstel van de veiligheid.
 • Pas verificatie toe. Verificatie is een periodieke controle om na te gaan of de HACCP-aanpak effectief is, of om na te gaan of de beheersing van een CCP effectief is. Verificatie laat dus zien of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
 • Houd documentatie en registraties bij. Documentatie wil zeggen dat de systeemopzet vastgelegd moet worden. Registratie is het verplicht vastleggen van bepaalde onderdelen van de systeemuitvoering.

Deze basisprincipes zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization.