© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem

haccp nieuws!

Blog

Checklist Veilig omgaan met eten op markten en

evenementen.

De NVWA controleert of aanbieders van bederfelijke eet- en drinkwaren zich

houden aan de regels van de Warenwet en andere levensmiddelenwetgeving.

Bij overtredingen kan de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een boete

opleggen. Onveilige levensmiddelen worden door de verkoper onklaar

gemaakt, weggegooid in het bijzijn van de inspecteur of de inspecteur maakt

de etenswaar onklaar. De verantwoordelijkheid heeft en neemt u zelf!

Gebruik de checklist om te zien of uw kraam of foodtruck voldoet aan de

voedselveiligheidseisen.

Checklist Veilig omgaan

met eten op markten en

evenementen!

© Copyright foodtruckhaccp.nl | powered by GreenApples
CHECKLIST CHECKLIST

haccp nieuws!

Blog

Checklist Veilig omgaan met eten op

markten en evenementen.

De NVWA controleert of aanbieders van

bederfelijke eet- en drinkwaren zich houden aan

de regels van de Warenwet en andere

levensmiddelenwetgeving. Bij overtredingen kan

de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een

boete opleggen. Onveilige levensmiddelen

worden door de verkoper onklaar gemaakt,

weggegooid in het bijzijn van de inspecteur of de

inspecteur maakt de etenswaar onklaar. De

verantwoordelijkheid heeft en neemt u zelf!

Gebruik de checklist om te zien of uw kraam of

foodtruck voldoet aan de

voedselveiligheidseisen.

Checklist Veilig omgaan

met eten op markten en

evenementen!

CHECKLIST CHECKLIST
© Copyright haccpapp.nl | powered by GreenApples